Ochrana osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí.

Odpovědná osoba
Daniel Kopečný, IČ: 41399790
Provozovna: Studio FotoHome, Místní 355/3 Havířov
tel. 603 383 152, danko@fotohome.cz
www.fotohome.cz

Osobní údaj:
Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a použitím osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zákonnost sběru dat:
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy.

Jakým způsobem sbíráme osobní data:
Osobní data klientů evidujeme ze zakázkových listů, webových formulářů na našich webech (fotohome.cz, atelier-havirov.cz, cvakparty.cz, svatby-foto.cz), při telefonické, nebo ústní objednávce.

Jaké udaje zpracováváme:
Pro vedení účetnictví řešíme fakturační údaje - Jméno, příjmení, poštovní adresa (Dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.)
Systém zakázek eviduje jméno, příjmení, město a je doplněn kontaktním údajem jako telefonní číslo a email adresu.
Žádné osobní údaje nejsou poskytovány třetí straně s vyjímkou fakturačních údajů, kde mohou být na vyžádání doloženy na dokladech při kontrole finanční správou.

Jak dlouho údaje uchováváme:
Pro fakturační údaje (jméno, příjmení, adresa) se délka uchovávání řídí Zákonem o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb.) .
U systému zakázek zůstávají osobní údaje uloženy po dobu zpracování, maximálně 6 měsíců po dokončení zakázky.
Pro zasílání novinek, akcí kde uchováváme pouze jméno, příjmení a email klienta je bez časového omezení. Odstranění údajů je možné na odvolání souhlasu klienta.
U nezávazných poptávek - formulářů na internetových stránkách, e-mail poptávkách uchováváme údaje max. 30 dní.

Máte právo:
- Požadovat informaci z evidence ohledně rozsahu a množství Vašich osobních údajů.
- Požadovat opravu, upřesnění, nebo doplnění osobních údajů.
- Požadovat výmaz osobních údajů které evidujeme.
Veškeré požadavky řešíme pouze elektronickou písemnou formou na email: danko@fotohome.cz .V Havířově 1.1.2021