Všeobecné obchodní podmínky - Studio FotoHome

Zhotovitel:
Daniel Kopečný, IČ: 41399790
Provozovna: Studio FotoHome, Místní 355/3 Havířov
tel. 603 383 152, danko@fotohome.cz
www.fotohome.cz

Zákazník:
osoba, nebo osoby, které si sjednají nebo poptají službu

I. Obecné
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na veškeré objedávky, smlouvy o dílo, pořízení a vyhotovení fotografií, tiskových služeb, Workshopů, kurzů a dalších aktivit zhotovitele.
Při uzavírání smluv a dohod se vychází ze skutečnosti, že zákazník (objednavatel) je plně seznámen s těmito VOP.

II. Uzavření smlouvy
1. Uzavření smlouvy je možné osobní (ústní), telefonické či písemné (elektronické) objednávky zákazníkem u zhotovitele. K uzavření smlouvy může dojít i prostřednictvím vyplněním formuláře na internetových stránkách zhotovitele kdy potvrzení objednávky dojde zákazníkovi.
2. Aktuální cenová nabídka je uvedena na stránkách zhotovitele - www.fotohome.cz nebo na vyžádání na emailové adrese danko@fotohome.cz, případně na tel. 603 383 152.
3 Zhotovitel má právo objednávku bez udání důvodu odmítnout.

III. Plnění
1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb a fotografických prací ve sjednaném rozsahu.
2. Předmětem plnění nejsou neupravené data (JPG / RAW) ani náhledové fotografie (menší rozlišení, vodoznak) určené pouze k výběru zákazníkem pro následnou úpravu.

V Havířově 1.1.2020